Weekendowa Akademia Seniora

Projekt „WEEKENDOWA AKADEMIA SENIORA” jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Tarnowie, przy wsparciu finansowym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013.

Projekt jest skierowany do rodzin wielopokoleniowych, a konkretnie do dziadków 60+ i ich wnuków w wieku 8 – 17 lat.

Zajęcia przeznaczone dla seniorów

  • Warsztaty – „Fundusze Europejskie jak z nich korzystać”
  • Warsztaty – „Wolontariat jest dla nas – jestem wolontariuszem – pomagam innym i swojej rodzinie”
  • Warsztaty z psychologiem społecznym – „ Wiek dojrzały – nowe możliwości i wyzwania”
  • Warsztaty z opiekunem socjalnym
  • Wyjazdy integracyjne (Przewidujemy zorganizowanie 3 wyjazdów do Piwnicznej – Zdroju)
  • Warsztaty – „Z komputerem i internetem za pan brat”,
  • Zajęcia rekreacyjne
  • Wspólne zajęcia rekreacyjno – edukacyjne dla seniorów i dzieci
  • Warsztaty plastyczne – „Spraw komuś przyjemność”
  • Warsztaty – „Zdrowie – aktywny styl życia – żywienie, turystyka i rekreacja w życiu seniora”

Informacje i zgłoszenia:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Tarnowie ul. Krakowska 24 tel. 14 655 95 40. Udział w zajęciach Weekendowej Akademii Seniora jest bezpłatny z wyjątkiem wyjazdów integracyjnych.