Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (w skrócie: TUTW) założony w 2006 roku ma formułę otwartego projektu Fundacji „Kromka Chleba”, znajduje się w centrum Tarnowa – Plac Kazimierza 5.

Celem Uniwersytetu jest  prowadzenie zajęć w formie wykładów, prezentacji, spotkań oraz zajęć aktywizujących uczestników.

Kto może zostać słuchaczem TUTW?

Słuchaczem TUTW może zostać każda osoba powyżej 45 roku życia, rencista, emeryt i osoba samotna, która w wyznaczonym terminie zgłosi chęć uczestnictwa w TUTW oraz wypełni kwestionariusz osobowy (rekrutacja rozpoczyna się w sezonie wakacyjnym).

Oferta edukacyjna

Dla studentów TUTW realizowane są wykłady zebrane w 5 bloków tematycznych, tj. zdrowie, poezja czytana nowocześniej, historia, turystyka a środowisko, misje a wolontariat na świecie. Ponadto w ofercie znajdują się ciekawe warsztaty np. malarskie, fotograficzne, informatyczne czy ruchowe oraz klub szachowy i klub seniora.

Słuchacze TUTW mogą uczestniczyć w zajęciach pakietu podstawowego oraz zajęciach fakultatywnych. Uczestnictwo w TUTW zapewnia aktualna legitymacja słuchacza. Każdy ze słuchaczy może studiować dowolną liczbę semestrów, po uprzednim dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności.

Zajęcia objęte tzw. pakietem podstawowym gwarantowane są bezpłatnie Za część atrakcyjnych zajęć pobierana jest od słuchaczy „opłata” w formie ich własnego wolnego czasu „wpłacanego” do banku czasu, przeznaczonego później przez Fundację dla osób pozostających w domu, których stan zdrowia uniemożliwia uczestniczenie w uniwersyteckich zajęciach.

Więcej informacji można zasięgnąć na stronie TUTW - www.tutw.pl