Posts Tagged ‘niepełnosprawni’

Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnością

W dniach od 6 do 11 maja 2013 roku w Tarnowie obchodzony będzie Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. Celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną  z osobami w pełni sprawnymi, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby drugiego człowieka oraz przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej na rzecz równości szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy mieszkańców Tarnowa. Zapraszamy do zapoznania się z bardzo bogatym programem przedsięwzięcia pod tym linkiem.

06.05.2013 r., 07:35, dodał: Kuba

Transport osób niepełnosprawnych

W związku z pojawianiem się nowego przewoźnika dla osób niepełnosprawnych w Tarnowie, zmienia się także numer telefonu dla zamawiających tego rodzaju usługi. Od 2 stycznia (tj. od dziś) numer, pod którym osoby niepełnosprawne poruszające się na stałe na wózkach inwalidzkich mogą zamawiać przewozy to 666 20 20 30.

Pozostałe warunki przewozów pozostają bez zmian. Część stała opłaty za korzystanie z samochodu wynosi 2,50 zł, a opłata za każdy rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem wynosi 0,50 zł. W przypadku rezygnacji pasażera z kursu do miejsca docelowego obowiązuje opłata stała w wysokości 3,00 zł. Opłata za postój samochodu na życzenie pasażera: proporcjonalnie do czasu trwania postoju wynosi 10,00 zł/godz. Miasto do każdego kilometra z pasażerem będzie dopłacać 6 zł. W sumie kwota dopłat z tego tytułu z budżetu wyniesie ponad 37 tysięcy złotych. Źródło i więcej informacji: tarnus.pl

2.01.2013, 11:11, dodał: Kuba