Stowarzyszenie UTW przy MWSE w Tarnowie

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku (obecnie Stowarzyszenie UTW) działa przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie od września 2006 r. Celem utworzenia Uniwersytetu była aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w złotym wieku, pochodzących z obszaru Tarnowa i okolic.

Kto może zostać słuchaczem UTW?

Członkiem Stowarzyszenia UTW może zostać każda osoba powyżej 50 roku życia, która pragnie poszerzać własne umiejętności i wiedzę oraz która wypełni i złoży formularz zgłoszeniowy w biurze Uniwersytetu, które mieści się w budynku Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, p. 17, tel. (14) 65 65 570, tel. kom. 602 156 988 (pon. – czw. 8:00-15:00; pt. 8:00-12:00), e-mail: utw.tarnow@interia.eu

Zapisy na kolejny rok akademicki rozpoczynają się w miesiącu wrześniu.

Oferta edukacyjna UTW

Zajęcia dla uczestników UTW realizowane są w formie wykładów, seminariów i warsztatów. Członkowie UTW mają również możliwość korzystania z organizowanych dla nich kursów językowych (język angielski i niemiecki) i komputerowych, a także z warsztatów muzycznych, malarskich. Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w zajęciach ruchowych (gimnastyka rekreacyjno-usprawniająca w grupach 10-cio osobowych). Słuchacze UTW mają zapewniony bezpłatny dostęp do Biblioteki MWSE (wypożyczeń na miejscu), mogą również korzystać z komputerów (z dostępem do Internetu) oraz zbiorów elektronicznych. Ponadto organizowane są wycieczki zarówno piesze jak i autokarowe oraz imprezy okolicznościowe.

Opłata za uczestnictwo w UTW wynosi 30,00 zł za jeden semestr (rok akademicki jest podzielony na 2 semestry) i jest ona bezzwrotna w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach. Opłata ta powinna być uiszczona przed rozpoczęciem zajęć.

Udział w dodatkowych formach zajęć (w kursach komputerowych, kursach językowych, gimnastyce, wycieczkach) jest związany z opłatą dodatkową, zależną od liczebności zainteresowanej grupy i liczby godzin.

Więcej informacji można zasięgnąć na stronie UTW - www.utw.zso.tarnow.pl