O projekcie

Stowarzyszenie Senior Na Czasie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 pn. Punkt Informacji dla Seniorów. Projekt jest realizowany równolegle w dwóch największych miastach małopolski – Krakowie i Tarnowie. W tarnowskim punkcie informacyjnym zlokalizowanym w centrum miasta odbywać się będą cotygodniowe, kilkugodzinne dyżury od listopada 2012 roku do czerwca 2013 roku. Osoby dyżurujące będą udzielać następujących informacji:

  • co aktualnie dzieje się w Tarnowie,
  • w jakich projektach, imprezach czy wydarzeniach mogą wziąć udział starsi mieszkańcy Tarnowa i okolic,
  • z jakich kursów czy warsztatów mogą skorzystać seniorzy,
  • jakie są numery telefonów do konkretnych instytucji czy organizacji,
  • gdzie i kiedy są udzielane porady prawne, konsumenckie czy medyczne.
  • w Punkcie odbywać się będą również konsultacje dot. nowych technologii.

Ponadto do Punktu można po prostu przyjść i porozmawiać.