O Nas

Stowarzyszenie „Senior Na Czasie”, które jest pomysłodawcą i organizatorem Punktu Informacyjnego dla Seniorów działa formalnie od 2009 roku podejmując różnorodne działania aktywizujące seniorów i zachęcające ich do idei uczenia się przez całe życie. Na początku Stowarzyszenie realizowało swoje projekty tylko na terenie Krakowa, jednakże od wiosny 2012 roku działa prężnie również w  Tarnowie.

O działaniach Stowarzyszenia „Seniora Na Czasie” możecie Państwo szerzej przeczytać na naszej stronie: www.senior.org.pl.

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Jakub Słowik – prezes
  • Aleksandra Bukowska – zastępca prezesa
  • Kamila Konfederak – zastępca prezesa
  • Maja Matuszek – sekretarz

Osoby odpowiedzialne za tworzenie Tarnowskiego Punktu Informacji dla Seniorów:

  • Jakub Słowik
  • Agnieszka Serafin-Bochen
  • Jadwiga Smoła