MOPS Tarnów

Istotnym  podmiotem polityki społecznej niosącym pomoc również seniorom jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Zakres pomocy jaki oferuje Ośrodek jest bardzo szeroki, począwszy od pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przez usługi opiekuńcze, kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, kierowanie do Dziennego Domu Pobytu, zapewnienie świadczeń opiekuńczych i wsparcia PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Wartym dodania jest fakt, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie jest partnerem projektu Punkt Informacyjny dla Seniorów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo:

pod numerem telefonu 14 6 88 20 20 (sekretariat MOPS)

oraz na stronie internetowej Ośrodka: mops.tarnow.pl