Dzienny Dom Pobytu

 

Dzienny Dom Pobytu zapewnia osobom starszym, samotnym, mieszkańcom Tarnowa, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia wymagają wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu poprzez zorganizowanie wolnego czasu bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Tu każdy znajdzie czas, by rozwinąć dawno zapomniane pasje,wolny czas spędzić zgodnie ze swym życzeniem lub skorzystać z proponowanych zajęć. We wspólnym gronie możemy świętować ważne chwile dla każdego człowieka.

By zostać przyjętym do Dziennego Domu Pobytu należy: zwrócić się do właściwego pracownika socjalnego z wnioskiem o skierowanie do DDP, który przeprowadzi wywiad środowiskowy i na tej podstawie zostanie wydana Decyzja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, określająca odpłatność i okres pobytu.

Dzienny Dom Pobytu oferuje swoim podopiecznym:

 • zajęcia rekreacyjno-kulturalne np.: imprezy okolicznościowe, wycieczki (wg propozycji uczestników), wyjścia do kina, teatru itp.
 • zajęcia w ramach terapii zajęciowej, służące utrzymaniu sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem, zainteresowaniami i możliwościami Domu (zajęcia plastyczne, muzykoterapia, zajęcia kulinarne, parateatralne) itp.
 • zajęcia nauki i obsługi komputera oraz umiejętność poruszania się w wirtualnym świecie
 • terapia ruchem – zajęcia horeograficzne, taniec
 • możliwość skorzystania z zabiegów fizykoterapeutycznych
 • smaczne posiłki (śniadania i obiady)

W Dziennym Domu Pobytu do dyspozycji podopiecznych jest:

 • salon wypoczynkowy
 • sala terapeutyczną
 • sala do ćwiczeń, gimnastyki,
 • kuchnia,
 • sala do zajęć komputerowych

Dom nie posiada własnego środka transportu. Podopieczni samodzielnie przychodzą do placówki lub są dowożone przez rodzinę. Istnieje również skorzystania odpłatnie z Taxi – Busu stanowiącego własność Gminy Miasta Tarnowa.

Dojazd do placówki z każdej strony miasta jest również istotnym jej atutem. Wejście na teren Domu zapewnione jest z dwóch stron tj. od ul. Szpitalnej i ul. Starodąbrowskiej. W kierunku ośrodka kursuje kilka linii komunikacji miejskiej. Od ulicy Starodąbrowskiej (przystanek tuż przy bramce Domu) kursuje linia nr 5, 14. Z drugiej strony po przejściu na ul. M. B. Fatimskiej kursuje linia nr 206 oraz 15.

Dzienny Dom Pobytu
ul. Szpitalna 53
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00
telefon: 14 6888-668
www.dps.okay.pl