Bezpłatne Konsultacje Prawne

Harmonogram Dyżurów Prawniczych w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie ul. Goldhammera 3 – pokój 13, tel. 14 68 – 82- 829

  • wtorek – Krzysztof Podgórski od 15:45 do 17:45
  • piątek - Rafał Pudło od 16:00 do 18:00