Akademia Trzeciego Wieku w Tarnowie Mościcach

Akademia Trzeciego Wieku w Tarnowie – Mościcach działa od 2010 r., prowadzona jest przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Mościcach, pod patronatem Uniwersytetu Papieskiego w Tarnowie.Celem Akademii jest inspirowanie i pobudzanie do działania poprzez zmianę ograniczających przekonań, zmianę stylu życia oraz aktywność fizyczną i umysłową. Wpisuje się on w funkcję, jaką spełniają uniwersytety trzeciego wieku, które poprzez kształcenie ustawiczne, aktywizację ruchową i pobudzanie do twórczej aktywności, wprowadzają osoby starsze w nowy, ciekawy, a zarazem pełen wyzwań okres jesieni życia.

Kto może zostać uczestnikiem Akademii?

Studentami Akademii mogą zostać osoby, które chcą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, poszerzając własne umiejętności i wiedzę, które chcą poznać nowych ludzi oraz podzielić swoimi pasjami, zainteresowaniami, które chcą w ciekawy sposób realizować swój wolny czas.Oferta edukacyjna proponowana przez Akademię zachęca do aktywnego uczestnictwa w Akademii. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach oraz w różnych zajęciach fakultatywnych.

Więcej informacji można zasięgnąć telefonicznie pod numerem

tel. 14 633 03 46 oraz na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszenie4lo.pl