Uniwersytety III Wieku

 • Politechnika Krakowska
  adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
  telefon: 12 628 25 19
  e-mail: cpip@pk.edu.pl
  strona internetowa: www.cpip.pk.edu.pl
 • Uniwersytet Jagielloński
  adres: Gołębia 24, 31-007 Kraków
  telefon: 12 422 10 33 wew. 1185
  e-mail: utw@go2.pl
  strona internetowa: www.utw.uj.edu.pl
 • Uniwersytet Rolniczy
  adres: al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
  telefon: 12 662 51 74,
  e-mail: utw@ur.krakow.pl
  strona internetowa: www.cku.ar.krakow.pl
 • Uniwersytet Ekonomiczny
  adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
  telefon: 12 293 55 69, 12 293 58 41
  e-mail: u3w@uek.krakow.pl, bielk@uek.krakow.pl
  strona internetowa: nowa.uek.krakow.pl
 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM
  adres: Kopernika 26, 31-501 Kraków
  telefon: 12 629 34 17, 12 432 70 50
  e-mail: utw@ignatianum.edu.pl
  strona internetowa: www.ignatianum.edu.pl
 • Nowohucka Akademia Seniora
  adres: os. Centrum A 6a, 31-923 Kraków
  telefon: 12 644 68 10 wew. 26
  e-mail: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl
  strona internetowa: www.przyjacielenowejhuty.pl