Posts Tagged ‘projekt’

KIK czyli Krakowski Inkubator Kultury

Fundacja WyspArt zaprasza osoby po 60. roku życia z terenu Krakowa i okolic do udziału w projekcie, w trakcie którego wraz z młodym asystentem/asystentką (osobami do 30. roku życia) będą mogły zrealizować w swojej społeczności lokalnej zamierzenie artystyczno-społeczne np.: spektakl teatralny, warsztaty artystyczne, spotkania, happening, akcję w przestrzeni miejskiej, wystawę, performance.

Zgłoszenia można składać osobiście lub e-mailowo.

Więcej informacji pod numerem telefonu 696 861 678 lub poprzez e-mail: fundacja@wyspart.pl lub osobiście w Punkcie Informacyjnym dla Seniorów (ul. Mikołajska 4).

Szczegółowe informacje i formularz do wypełnienia znajdują się na stronie: wyspart.pl

05.06.2013, 10:47, dodała: Ola

Prawdziwa edukacja zaczyna się po 50tce

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację projektu pt. „Od edukacji do rynku pracy. Doradztwo edukacyjne w procesie uczenia się przez całe życie”.  Działania są ukierunkowane na osoby w wieku 50 – 64 lat, mieszkające lub pracujące w Krakowie (wystarczy spełnić min. jeden warunek).

Organizatorzy zapraszają osoby, które chcą utrzymać aktywność zawodową i pragną, aby ich potencjał i doświadczenie zostały wykorzystane, do kontaktu ze specjalistami, którzy bezpłatnie pomogą znaleźć kursy, szkolenia i podnieść kwalifikacje.

Jesli poszukujecie Państwo sprawdzonej oferty szkoleniowej – skorzystajcie bezpłatnie z usług doradcy edukacyjnego.

Jak pracuje doradca?

 • poznaje i analizuje oczekiwania, dotychczasową ścieżkę kształcenia i możliwości psychofizyczne każdej z osób
 • pomaga zaplanować indywidualny plan rozwoju pod kątem możliwości rynku edukacyjnego
 • pomaga w doborze kierunku, rodzaju i poziomu szkolenia
 • przedstawia oferty szkoleniowe odpowiadające na potrzeby każdej z osób
 • asystuje podczas realizacji wybranych form kształcenia
 • może pomóc w kontakcie z firmą szkoleniową.

Rekrutacja do projektu ruszy od początku czerwca br. Doradztwo edukacyjne rozpocznie się już od początku lipca.

Dane kontaktowe oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie: www.marr.pl.

17.05.2013, 11:55, dodała: Ola

KIK czyli Krakowski Inkubator Kultury

Fundacja WyspArt zaprasza osoby po 60. roku życia z terenu Krakowa i okolic do udziału w projekcie, w trakcie którego wraz z młodym asystentem/asystentką (osobami do 30. roku życia) będą mogły zrealizować w swojej społeczności lokalnej zamierzenie artystyczno-społeczne np.: spektakl teatralny, warsztaty artystyczne, spotkania, happening, akcję w przestrzeni miejskiej, wystawę, performance.

Zgłoszenia należy składać osobiście lub e-mailowo do 3 czerwca 2013.

Więcej informacji pod numerem telefonu 696 861 678 lub poprzez e-mail: fundacja@wyspart.pl lub osobiście w Punkcie Informacyjnym dla Seniorów (ul. Mikołajska 4).

Szczegółowe informacje i formularz do wypełnienia znajdują się na stronie: wyspart.pl

13.05.2013, 08:07, dodała: Ola

Generacje-kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń.

Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom, przy współpracy ze Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury i Specjalistyczną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Parkowa” rozpoczyna realizację projektu „Generacje-Kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń”, którego głównym celem jest wspólna aktywizacja twórcza dzieci ze Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” i krakowskich seniorów.

W ramach tego projektu będą prowadzone nieodpłatnie:

 • zajęcia integracyjne dla obu grup (dzieci i seniorów)
 • wspólne oglądanie wybranych spektakli teatralnych i muzycznych
 • wspólne warsztaty teatralne, plastyczne, filmowe oraz muzyczne pod fachowym okiem instruktorów
 • przygotowania do wspólnego spektaklu teatralnego
 • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów komputerowych, tworzenie stron internetowych pod okiem informatyka.

Organizatorzy zapraszają do udziału w projekcie seniorów, którym zależy, aby dzieci, które już i tak sa pokrzywdzone przez los, wyrosły na mądrych, prawych i szlachetnych ludzi, aby miały szansę doświadczyć odrobiny ciepła i zainteresowania ze strony osób, które się zdecydują na wzięcie udziału w planowanych działaniach.

Projekt realizowany będzie od maja do listopada 2013 w siedzibie: Śródmiejskiego Ośrodka Kultury (ul. Mikołajska 2) i Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” (ul. Parkowa 12).

Zachęcamy Państwa do zgłaszania się:

 • ŚOK: Anna Gregorczyk, tel.: 12 422 08 14 w. 16, akosciuszko@lamelli.com.pl
 • Agnieszka Bubka Sagan (koordynator projektu z ramienia fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta dzieciom): bubkasagan@gmail.com

29.04.2013, 09:32, dodała: Ola

Mosty Pokoleń

Mosty pokoleń to projekt adresowany do krakowskich seniorów i młodzieży szkół średnich, na który składają się różne działania aktywizujące społecznie. Projekt odpowiada na potrzeby rozwoju i podnoszenia kompetencji osób starszych, ma za zadanie przełamywanie stereotypów międzypokoleniowych, a także tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Jednym z elementów projektu są spotkania z psychologiem. Najbliższe z nich odbędzie się w czwartek, 20 grudnia 2012, o godzinie 17.00 w Ośrodku Kultury im. Norwida (os. Górali 5, sala nr 28).  W jego trakcie Marek Tokarski poruszy temat: „Gospodarowanie czasem: wyznaczanie celów i zadań w codziennym życiu.”

Wstęp bezpłatny.

19.12.2012, 09:56, dodała: Ola

Warsztaty „Trening umysłu”

Stowarzyszenie „Senior Na Czasie” serdecznie zaprasza osoby z Krakowa w wieku 60+ do udziału w bezpłatnych warsztatach „Trening umsyłu”, które będą zawierały m. in. ćwiczenia  pamięci, koncentracji, logicznego myślenia i kreatywności.

Warsztaty odbędą się w listopadzie 2012, w Punkcie Informacyjnym dla Seniorów w następujących dniach:

 • wtorek, godz. 14.00-16.15,
 • piątek, godz. 15.00-17.15.

Cykl spotkań obejmie osiem 2-godzinnych warsztatów (plus 15-minutowa przerwa).

Na zajęcia można się zapisywać w Punkcie Informacyjnym dla Seniorów (ul. Mikołajska 4), osobiście lub telefonicznie, w godzinach trwania dyżurów: senior.org.pl/punkt lub poza dyżurami pod numerami telefonów: 510-277-080 i 509-244-838. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

30.10.2012, 08.35, dodała: Ola

Aktywni całe życie – wolontariat wśród seniorów

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, które działa przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych realizuje projekt „Aktywni całe życie – wolontariat wśród seniorów”. W jego trakcie przygotowywane są artykuły dotyczące wolontariatu wśród seniorów, które pokazują sylwetki aktywnych seniorów i w ten sposób zachęcają inne osoby w wieku 50+ do takiej aktywności społecznej.

Zachęcam Państwa do przeczytania takiego artykułu autorstwa pani Justyny Magiery – wolontariuszki Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie.

26.10.2012, 10:03, dodała: Ola

Akademia 50+

W październiku br. rozpoczął się długofalowy projekt Akademia 50+. Jest to inicjatywa kierowana do osób po 50 roku życia – pracowników, członków i wolontariuszy, działających na rzecz organizacji non-profit oraz do przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Celem projektu jest wyrównanie szans rozwoju i podniesienie kompetencji zawodowych osób 50+ poprzez cykle szkoleń z: finansów, fundraisingu, strategii promocji oraz budowania wizerunku organizacji.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: senior.org.pl

25.10.2012, 21.17, dodała: Ola

Przygotowania do projektu

Proszę Państwa, trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji naszego najnowszego pomysłu – stworzenia w Krakowie Punktu Informacji dla Seniorów, w którym będziecie Państwo mogli spotkać się z nami lub zadzwonić do nas podczas dyżurów, dowiedzieć się o wydarzeniach, w których możecie wziąć udział, dopytać się o ważne telefony lub adresy, poznać Miejsca Przyjazne Seniorom w Krakowie.

Już wkrótce podamy Państwu wszystkie szczegóły dotyczące tego projektu.

24.06.2012, 16:10, dodała: Ola