Posts Tagged ‘konkurs’

Konkurs

Redakcja programu telewizyjnego „Aktywni 50+”, emitowanego w TVP w całej Polsce zaprasza osoby w wieku 50+ do udziału w konkursie związanym z Funduszami Europejskimi.

Organizatorzy zachęcają do nadsyłania relacji (pisemnych, fotograficznych, video, audio) opisujących pozytywną zmianę, jaka zaszła w życiu uczestnika konkursu dzięki Funduszom Europejskim.  Można wziąć pod uwagę zarówno udział w projekcie finansowanym lub współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej jak również korzystanie z obiektów powstałych dzięki unijnym dotacjom.

Do wygrania wartościowy sprzęt komputerowy lub fotograficzny.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 2 sierpnia 2013 na adres: Przemyslaw.Zielinski@tvp.pl .

11.07.2013, 10:25, dodała: Ola

Plebiscyt „Poza Stereotypem Senior Roku 2012″

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już po raz siódmy organizuje Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Senior Roku 2012″.

Organizatorzy jak co roku  szukają aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, osób nieszablonowych, którzy pomimo wieku i zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia.

Tytuł „POZA STEREOTYPEM – Senior Roku” może otrzymać osoba, która jest mieszkańcem Województwa Małopolskiego, jest nieaktywna zawodowo, oraz ma ukończone 60 lat.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:

 • być liderami społeczności lokalnej,
 • aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
 • bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
 • udowodnić, że można działać z pasją.

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2012 mogą zgłaszać przede wszystkim:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty kościelne,
 • jednostki pomocy społecznej,
 • instytucje kultury,
 • administracja publiczna,
 • dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Aby dokonać zgłoszenia kandydata należy na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,
nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia oraz Rekomendacje i Oświadczenie instytucji zgłaszającej. Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony www.rops.krakow.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2013 (liczy się data stempla pocztowego). Do dnia 5 października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników. Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miejsce w październiku.

09.07.2013, 09:10, dodała: Ola

2. Wakacyjna Małopolska w obiektywie seniora

cameraStowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty zaprasza mieszkańców Małopolski – osoby w wieku 50+ do udziału w konkursie fotograficznym pt. „2. Wakacyjna Małopolska w obiektywie seniora”.

Pracą konkursową może być wyłącznie fotografia wykonana w okresie czerwiec-wrzesień 2013 r. i przedstawiająca wakacyjną Małopolskę.

Nabór prac będzie się odbywał w okresie od 1 lipca do 22 września 2013 w 3 kategoriach:

 • Plenery Małopolski
 • Obiekty Małopolski
 • Małopolskie Wydarzenia.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę.

Szczegółowe zasady uczestnictwa można znaleźć w regulaminie, który dostępny jest na stronie Stowarzyszenia: www.przyjacielenowejhuty.pl.

01.07.2013, 10:57, dodała: Ola

Seniorzy do piór! Konkurs na tekst literacki

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza osoby w wieku 50 lat i więcej do wzięcia udziału w konkursie na tekst literacki, którego temat przewodni brzmi: „Saga – bohaterowie codzienności”. Dopuszczalne formy nadsyłanych prac to: opowiadanie, bajka, legenda, blog, dziennik (fragment), scenariusz, felieton, esej, wywiad, reportaż lub recenzja. Maksymalna objętość tekstu – 8000 znaków.

Konkurs stanowi zwieńczenie obu dotychczasowych edycji warsztatów kreatywnego pisania dla osób starszych SAGA organizowanych w Willi Decjusza. Mogą wziąć w nim udział zarówno osoby uczestniczące w projekcie, jak również wszyscy inni zainteresowani, spełniający wymóg wiekowy 50+. Oprócz nagród książkowych organizatorzy przewidują wydanie jesienią publikacji zawierającej nagrodzone i wybrane prace.

Regulamin oraz szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Willa Decjusza: www.villa.org.pl, na stronie projektu SAGA www.saga.villa.org.pl oraz otrzymać pod adresem mailowym: projekty@villa.org.pl.

30.06.2013, 12:33, dodała: Ola

VII Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Senior Roku 2012″

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytyłu Seniora Roku 2012 w VII Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem – Senior Roku 2012”.

Organizatorzy Plebiscytu szukają aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, osób nieszablonowych, którzy pomimo wieku i zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:

 • być liderami społeczności lokalnej,
 • aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
 • bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
 • udowodnić, że można działać z pasją,

Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego, nieaktywnym zawodowo, oraz mieć ukończone 60 lat.

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2012 mogą zgłaszać przede wszystkim:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty kościelne,
 • jednostki pomocy społecznej,
 • instytucje kultury,
 • administracja publiczna,
 • dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Aby dokonać zgłoszenia kandydata należy na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32,
30 – 070 Kraków,

nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia oraz Rekomendacje i Oświadczenie instytucji zgłaszającej. Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony www.rops.krakow.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2013 (liczy się data stempla pocztowego). Do dnia 5 października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników. Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miejsce w październiku 2013.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 12 422 06 36 wew.21.

16.05.2013, 08:15, dodała: Ola

Seniorzy w akcji

logo_swaTowarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji” skierowany do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje. Organizatorzy chcą wesprzeć inicjatywy, w których aktywnie uczestniczą osoby starsze. Mile widziane będą projekty wspierające aktywność starszych mężczyzn.

Celem konkursu jest pokazanie, że osoby 60+ są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, inicjują ciekawe przedsięwzięcia, pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów, a bariery międzypokoleniowe są często tylko kwestią stereotypów.

Listy intencyjne można składać do 8 marca 2013 r.

Łączna pula środków przewidzianych na dotacje wynosi 343 000 złotych. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 5000 zł do 12 000 zł. O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Seniorzy w akcji.

19.02.2013, 11:06, dodała: Ola

Najpiękniejsza dekoracja bożonarodzeniowa

choinkaJeszcze dziś, w sobotę, 29 grudnia 2012, o godzinie 17.00 w Klubie Karino (ul. Truskawkowa 4) odbędzie się finał konkursu „Najpiękniejsza dekoracja bożonarodzeniowa”.

W programie przewidziano także wystawę fotograficzną dekoracji bożonarodzeniowych, występ Scholi Totus Maryja z parafii w Ruszczy, a także jasełka i wspólne kolędowanie.

Wstęp bezpłatny.

29.12.2012, 14:36, dodała: Ola

VI Małopolski Plebiscyt „POZA STEREOTYPEM SENIOR ROKU 2011″ rozstrzygnięty!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już po raz szósty zoorganizował Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Senior Roku 2011″.

W dniu 10 października 2012 odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu, w składzie której zasiada także Aleksandra Bukowska, nasza koleżanka i członek zarządu Stowarzyszenia „Senior Na Czasie”. Spośród 28 nominowanych kandydatów, biorąc pod uwagę spełnienie wymogów formalnych; treść uzasadnienia – opis sylwetki, działalności kandydata; znaczenie zgłoszenia dla idei Plebiscytu Kapituła postanowiła przyznać dwa tytuły SENIORA ROKU 2011:

 • Pani Danucie Kleszowskiej
 • Panu Henrykowi Kozubskiemu.

Kapituła Konkursu postanowiła również przyznać honorowe wyróżnienia następującym osobom: Pani Zofii Puchelak, Pani Teresie Święch oraz Panu Tadeuszowi Feliksowi Siuda.

Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

12.10.2012, 11:15, dodał: Kuba

Konkurs „Pasja łączy pokolenia”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej włączając się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, ogłasza Małopolski konkurs dla dzieci, młodzieży pt. „Pasja łączy pokolenia”.

Główną ideą konkursu jest twórcza integracja pokoleń. Konkurs ma również na celu ukazanie więzi międzypokoleniowej i obszarów, w których oba pokolenia mogą inspirować i uczyć się od siebie nawzajem.

Konkurs przewiduje dwie kategorie konkursowe:

 • Seniorzy ( 55+) wraz z uczniami szkół podstawowych
 • Seniorzy ( 55+) wraz z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Prace można składać osobiście w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, I p., sekretariat) lub nadsyłać pocztą w terminie do 15 listopada 2012. Decyduje data wpływu pracy.

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie: www.rops.krakow.pl

10.10.2012, 09:02, dodała: Ola

VI Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem Senior Roku 2011″

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uprzejmie informuje, że uwzględniając prośby zainteresowanych Seniorów, organizacji i instytucji termin nadsyłania zgłoszeń na VI Małopolski Plebiscyt „Poza stereotypem – Senior Roku 2011″ został przedłużony do dnia 26 września 2012 .

Organizatorzy Plebiscytu szukają aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, osób nieszablonowych, którzy pomimo wieku i zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia.

Tytuł „POZA STEREOTYPEM – Senior Roku 2011” może otrzymać osoba, która będąc w wieku emerytalnym (minimalny wiek kandydata – 55 lat) i nieaktywną zawodowo:

 • jest liderem społeczności lokalnej,
 • aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
 • bezinteresownie angażuje się w pomoc innym,
 • angażuje się w inne działania m in. związane z krzewieniem kultury, sztuki i historii regionu,
 • udowodniła, że warto działać z pasją,
 • czyli jest osobą poza stereotypem i uczy nas czegoś ważnego, robi coś niezwykłego o czym warto powiedzieć innym.

Regulamin Plebiscytu oraz wszelkie dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: www.rops.krakow.pl

Rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników nastąpi 12 października 2012 r.

12.09.2012, 20:41, dodała: Ola

Ogródek przed domem

Ogród jest miejscem, w którym przenika się publiczna przestrzeń ulicy z prywatnym terenem posesji, a wygląd ogródka jest wizytówką domu. Klub Krzesławice Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta zachęca właścicieli takich najpiękniejszych zielonych wizytówek do udziału w konkursie Ogródek przed domem, którego celem jest pobudzenie i promowanie poczucia troski o wygląd estetyczny posesji i otoczenia, w którym żyjemy i mieszkamy, a także kształcenie myślenia proekologicznego wśród dzieci i młodzieży.

Zgłoszenia można nadsyłać do 7 września 2012. „Ogródek przed domem” składa się z dwóch etapów: osiedlowego i międzyosiedlowego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie, regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta www.krakownh.pl.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 7 października 2012 w Klubie Krzesławice (ul. Wańkowicza 17, Kraków).

30.08.2012, 16:32, dodała: Ola

VI Małopolski Plebiscyt „POZA STEREOTYPEM SENIOR ROKU 2011″

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już po raz szósty organizuje Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Senior Roku 2011″.

Organizatorzy Plebiscytu szukają aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, osób nieszablonowych, którzy pomimo wieku i zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia.

Tytuł „POZA STEREOTYPEM – Senior Roku 2011” może otrzymać osoba, która będąc w wieku emerytalnym (minimalny wiek kandydata – 55 lat) i nieaktywną zawodowo:

 • jest liderem społeczności lokalnej,
 • aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
 • bezinteresownie angażuje się w pomoc innym,
 • angażuje się w inne działania m in. związane z krzewieniem kultury, sztuki i historii regionu,
 • udowodniła, że warto działać z pasją,
 • czyli jest osobą poza stereotypem i uczy nas czegoś ważnego, robi coś niezwykłego o czym warto powiedzieć innym.

Plebiscyt trwa do dnia 10 września 2012 r.

Więcej informacji o Plebiscycie i zasadach zgłaszania kandydatów oraz wszelkie dokumenty znajdują się na stronie: www.rops.krakow.pl

Rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 5 października 2012 r.

07.08.2012, 11:27, dodała: Ola

Konkurs Spoko Senior 2012

Rusza trzecia edycja Konkursu Spoko Senior, którego celem jest znalezienie ciekawych, pozytywnych seniorów, pokazanie ich innym i udowodnienie, że nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.

„Spoko Seniorzy” z poprzednich edycji to często ludzie skromni, nie działający dla rozgłosu czy sławy. Realizują swoje hobby, zarażają innych swoimi pasjami, działają w swoich małych społecznościach służąc pomocą, radą i czasem. Spisują kroniki rodzinne, fotografują, malują, uczą się japońskiego… wymieniać by tak można bez końca…

Aby zgłosić sie do konkursu wystarczy tylko wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy i zdjęcie kandydata na Spoko Seniora do 15 października 2012 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy znjdują się na stronie: www.spokosenior.pl.

06.08.2012, 11:03, dodała: Ola

Wakacyjna Małopolska w obiektywie seniora

cameraPrzypominamy Państwu, że od 1 lipca 2012 r. można nadsyłać prace w konkursie fotograficznym pt. „Wakacyjna Małopolska w obiektywie seniora” organizowanym dla osób w wieku 50+ przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce po prawej stronie w dziale „Konkursy”.

Szczegółowe zasady uczestnictwa znajdują się w regulaminie, który dostępny jest na stronie Stowarzyszenia: www.przyjacielenowejhuty.pl.

04.07.2012, 19:08, dodała: Ola