Porady medyczne

Zintegrowany Informator Pacjenta

Każdy, kto chciałby wiedzieć ile pieniędzy kosztowało jego leczenie, z jakich porad korzystał w ostatnich latach i jakie leczenie przysługuje w ramach ubezpieczenia zdrowotnego może to wszytko sprawdzić on-line, poprzez Internet. Bowiem od poniedziałku, 1 lipca 2013 ruszył nowy serwis internetowy dla pacjentów – ZIP czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, który odpowie na te i wiele innych pytań

ZIP jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co zyskujemy rejestrując się w ZIP?

 • Szybki dostęp do informacji o prawie do świadczeń zdrowotnych.
 • Wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach.
 • Informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie naszego leczenia.

Jak uzyskać dostęp do ZIP

Żeby mieć dostęp do informacji o swoim leczeniu, danych medycznych i finansowaniu udzielonych świadczeń należy zapoznać się z zasadami korzystania z ZIP, a następnie wejść na stronę rejestracji i wypełnić zamieszczony formularz. Po wypełnieniu wniosku udać się z dowodem osobistym do oddziału NFZ w celu uzyskania danych dostępowych (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło). Po ich otrzymaniu można zacząć korzystać z serwisu. Zarówno rejestracja jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne.

Ważne! Żeby korzystać z serwisu nie wystarczy rejestracja na stronie internetowej. Informacje o pacjencie udostępniane w Informatorze są tak zwanymi „danymi wrażliwymi” i zgodnie zasadami ochrony danych osobowych oraz wytycznymi GIODO, podlegają szczególnej ochronie. Dlatego wymagana jest osobista wizyta w siedzibie Funduszu.

Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji znajdują się na stronie: zip.nfz.gov.pl

NIE ŁAM SIĘ!

Krakowskie Centrum Medyczne wraz z Polskim Towarzystwem Osteoartrologii od wielu lat prowadzi profilaktyczną akcję „NIE ŁAM SIĘ!”, mającą na celu zmniejszenie zagrożenia złamaniami osteoporotycznymi u kobiet w Polsce.

W ramach tej akcji zaprasza Panie po 65 r. ż. na bezpłatne badanie gęstości mineralnej kości (densytometryczne) w ośrodku Krakowskiego Centrum Medycznego przy ul. Kopernika 32 w Krakowie. Każda pacjentka otrzyma wydruk z wynikiem badania oraz informacje dotyczące dalszego postępowania medycznego.

REJESTRACJA: tel. 12 430 00 00

Bezpłatne badania kliniczne

Collegium Medicum UJ zaprasza do udziału w badaniach w ramach unijnego programu indywidualnej oceny zagrożenia i wczesnego zapobiegania rozwojowi cukrzycy i miażdżycy w otyłości.

W badaniach moga wziąć udział wszyscy chętni w wieku od 25 do 65 lat z nadwagą lub otyłością.

Rejestracja (wyłącznie telefoniczna) odbywa się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 15.00 do 19.00 pod numerem telefonu: 662-723-766.

Całodobowa Informacja Medyczna

12-661-22-40 – to numer Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej. Mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać tam informacje o bezpłatnych badaniach oraz o usługach świadczonych przez placówki medyczne. Ponadto pracownicy infolinii udzielają pomocy w poszukiwaniu osób zaginionych na terenie Krakowa.

Numer 12 661 22 40 działa we wszystkie dni w roku. Przeznaczony jest dla mieszkańców Krakowa. Informacje są codziennie aktualizowane. Usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych – nie automatycznych. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych, realizowanych w sieci TP S.A. i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z informatorem.

Informacja udzielana jest 7 dni w tygodniu, całą dobę za pomocą 3 stanowisk telefonicznych w godzinach od 7.00 do 19.00 oraz jednego stanowiska w godzinach od 19.00 do 7.00.

Bezpłatne informacje – przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia – udzielane są na temat:

 • adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych z zakresu:
  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
  • pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa),
  • opieki całodobowej,
  • leczenia szpitalnego,
  • stomatologii (wraz z rodzajem udzielanych świadczeń),
  • rehabilitacji leczniczej,
  • leczenia uzdrowiskowego,
  • opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze) z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • poszukiwania osób zaginionych,
 • ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)” oraz telefonów zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa,
 • adresów i numerów telefonów świadczeniodawców z zakresu pomocy społecznej z terenu Miasta Krakowa,
 • adresów i numerów telefonów realizatorów miejskich (dzielnicowych) programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa,
 • adresów i numerów telefonów organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa, prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia,
 • udzielania informacji o dostępności do usług zdrowotnych (czas oczekiwania na wykonanie usługi) u poszczególnych świadczeniodawców.