O projekcie

Od lipca tego roku działa w Krakowie Punkt Informacyjny dla Seniorów. Pomysłodawcą i realizatorem tego pilotażowego projektu jest Stowarzyszenie „Senior Na Czasie”  (www.senior.org.pl).

W Punkcie, znajdującym się przy ul. Mikołajskiej 4 odbywają się cotygodniowe, kilkugodzinne dyżury, podczas których seniorzy mogą przyjść i porozmawiać osobiście lub zadzwonić.

Osoby dyżurujące udzielają następujących informacji:

  • co się aktualnie dzieje w Krakowie,
  • w jakich projektach, imprezach czy wydarzeniach mogą wziąć udział starsi mieszkańcy Krakowa i okolic,
  • z jakich kursów czy warsztatów mogą skorzystać,
  • jakie są numery telefonów do instytucji czy organizacji,
  • gdzie są udzielane różne porady.

W Punkcie, w określonych terminach, odbywają się również konsultacje psychologiczne oraz dotyczące nowych technologii.

Do Punktu można również przyjść i po prostu porozmawiać:)

Jednym z zadań Punktu jest także promowanie Miejsc Przyjaznych Seniorom, przedstawianie ich oferty seniorom oraz utrzymywanie stałego kontaktu z tymi miejscami.

Rozpoczęcie projektu stało się możliwe dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego. Działalność Punktu Informacyjnego była dofinansowana przez Województwo Małopolskie od czerwca do listopada 2012 r.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 Punkt Informacyjny dla Seniorów kontynuuje swoją działalność. Od listopada 2012 oprócz zadań wcześniej realizowanych w Punkcie są organizowane także warsztaty oraz spotkania dla krakowskich seniorów m.in. rękodzielnicze warsztaty bożonarodzeniowe czy Trening umysłu. W roku 2013 Stowarzyszenie „Senior Na Czasie” planuje także inne formy aktywności dla osób starszych organizowane w Punkcie Informacyjnym w Krakowie dzięki wsparciu ze strony MPiPS w ramach programu ASOS.