Instytucje

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  adres: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
  telefon: 12 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl
  strona internetowa: www.rops.krakow.pl
 • Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
  adres: os. Centrum C 10, 31-931 Kraków
  telefon: 12 616 78 00
  e-mail: mowis@um.krakow.pl
  strona internetowa: ngo.krakow.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
  telefon: 12 616 54 27
  e-mail: do@mops.krakow.pl
  strona internetowa: www.mops.krakow.pl