Bezpieczny kierowca 50+

Bezpieczny kierowca 50+

Projekt realizowany przez Grupę ATC s.c. (Gostyń, wielkopolska, www.atcgrupa.pl) zakłada przeprowadzenie łącznie 84 szkoleń na terenie Małopolski z zakresu:

 • BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE; (doskonalenie techniki jazdy w ruch miejskim, bezpieczny odstęp, zachowanie na skrzyżowaniach/rondach, parkowanie, zachowanie wobec pieszych, nowoczesna technika i technologia wspomagająca kierowcę).
 • PIERWSZEJ POMOCY;
 • PROFILAKTYKI ZDROWIA (zmiany fizyczne i mentalne związane z wiekiem, wpływ zmęczenia i używek na prowadzenie samochodu);

Program szkolenia obejmuje:

 • A. Część teoretyczną:
  • Dzień I: zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem; wpływ zmęczenia, leków, alkoholu i narkotyków na kierowanie pojazdem; przepisy ruchu drogowego; nowoczesna technika i technologia w pojeździe i na drodze wspomagające kierowcę.
  • Dzień II: teoria i praktyka pierwszej pomocy.
 • B. Doskonalenie techniki jazdy (wg. ustalonego grafiku): kierowanie pojazdu w ruchu miejskim; radzenie sobie w trudnych sytuacjach, manewrowanie.

W szkoleniu może wziąć udział:

 • osoba samozatrudniona powyżej 50 roku życia posiadająca prawo jazdy kat. B, prowadząca działalność na terenie województwa małopolskiego;
 • właściciel mikro, małego przedsiębiorstwa działającego na terenie województwa małopolskiego, powyżej 50 roku życia posiadający prawo jazdy kat. B,
 • pracownik mikro, małego przedsiębiorstwa działającego na terenie województwa małopolskiego, powyżej 50 roku życia posiadający prawo jazdy kat. B oddelegowany przez pracodawcę.

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

 • udział w praktycznym kursie pierwszej pomocy udokumentowany zaświadczeniem, SZKOLENIE JEST OBOWIĄZKOWE DLA PRACODAWCY, W RAMACH PROJEKTU ZA DARMO!!!!
 • teoretyczne powtórzenie zasad ruchu drogowego, nabycie wiedzy z zakresu nowelizacji Ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • praktyczne zajęcia z instruktorem mające na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia samochodu,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rekrutacja:

 • Rekrutacja ma charakter otwarty, powszechny, ciągły i realizowana jest z zachowaniem zasady równości płci.
 • Etap 1 – złożenie przez przedsiębiorców/pracodawców formularza zgłoszeniowego oraz karty zgłoszenia kandydata/tów (informacje: ul. Dekerta 12, Kraków, tel. 531-072-272)
 • Etap 2 – selekcja kandydatów w oparciu o kryteria formalne.
 • Najbliższe szkolenia odbędą się:

  • miejsce; Kraków, ul. Dekerta 12; termin: 27.07-29.07.2012
  • miejsce: Tarnów, ul. Mościckiego 4; termin: 31.07 – 2.08.2012
  • miejsce: Zakopane, ul. Słoneczna 1, termin: 21.07-22.07.2012

  Szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności przyczyniających się do wydłużenia aktywności zawodowej i wzrostu efektywności pracy.

  Więcej informacji znajduje się na stronie: www.bezpiecznykierowca.com.pl.

  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest na terenie województwa małopolskiego w terminie od 01.01.2012 do 31.12.2013.